הדרכה – הפער בין הרצוי למצוי

הדרכה היא מאבני היסוד של כל ארגון. הצלחת הארגון תלויה במידה רבה, בקיום הדרכה מסודרת ורציפה, תוך בחינה מתמדת של השינויים בסביבה, שיפור תפוקות והתאמה לצרכי הארגון.
המאמר עוסק  בחשיבות ניהול הדרכה ובפער הנוצר בין הרצוי ומצוי.

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.