ייעוץ ופיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני [ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT] הוא כלי יישומי לניהול ארגונים המבוסס על עקרונות מדעי ההתנהגות, מהאוריינטציה ההומניסטית סוציו-טכנית. התחום מתמקד ביישום הפסיכולוגיה החברתית ומדעי התנהגות אחרים לטובת הגדלת התועלות של הארגון, באמצעות העצמת כל שותפי התפקיד בארגון.

 

ייעוץ ארגוני [ORGANIZATIONL CONSULTING], או ייעוץ לפיתוח ארגוני, עוסק בניתוח תהליכי הליבה בארגון. היועץ הארגוני מזהה, מאבחן ומגדיר את התהליכים המרכזיים המתרחשים בארגון. תהליכים יוצרי ערך שהנם קריטיים לפעילותו האופטימלית של הארגון. באמצעות זיהוי תהליכי הליבה [תהליכים יוצרי ערך] ותפקידי הליבה הנגזרים מהם [תפקידים המשרתים את התהליך], יש בידי הארגון את היכולת להקים תשתית ארגונית שתתמוך באסטרטגיה העסקית שלו ותאפשר, ע"י מיצוי הפוטנציאל הגלום בהון האנושי הקיים, מימוש יעדים  והגדלת הרווחיות.

ניתוח תהליכי הליבה מגדיר למעשה לארגון מהם התהליכים המרכזיים והמשניים בעבודתו. מתוך כך, מוגדרים גם המבנים והפונקציות המרכזיות והמשניות בארגון. למעשה, הגדרת תהליך כתהליך ליבה מגדירה אותו כחיוני והכרחי לקיומו של הארגון ולתפקודו האופטימלי. להגדרת תהליכי הליבה הללו קיימים מספר היבטים יישומיים:

 • הגדרת המבנה הארגוני האופטימלי.
 • זיהוי אופן זרימת המידע בכל שלב ובארגון בכללותו.
 • זיהוי תהליכים חסרים במבנה הקיים.
 • זיהוי שלבים בהם לא קיימת אחריות ברורה.
 • זיהוי תהליכים מיותרים במבנה הקיים.

מתוך תהליכי הליבה נגזרים בהתאמה גם תפקידי הליבה. תפקידים שהנם חיוניים והכרחיים לתפקודו האופטימלי של הארגון. ניתוח תפקידי הליבה, אפיונם והגדרתם לכלל "ספר אינטגרטיבי" אחד של כל התפקודים בארגון, מהווה את הבסיס לקביעת תמהיל כוח האדם האופטימלי למבנה הארגוני הנדרש. תמהיל כוח האדם יקבע למעשה בהתאם למאפייני התפקיד המופיעים ב"ספר". הספר מהווה גם מקור מידע  חשוב ממנו ניתן לגזר החלטות בנוגע לניהול ההון האנושי בארגון, החלטות בנוגע לתהליך המיון, ההדרכה, ההערכה והתגמול בארגון.

ניתוח תהליכי הליבה מתבצע באמצעות של 5 שלבים מרכזיים:

 • זיהוי תהליכי הליבה.
 • זיהוי גורמים מקדמי שינוי.
 • פיתוח חזון עסקי.
 • הבנת ומדידת תהליכים קיימים.
 • תכנון ובניית מתווה של התהליכים החדשים והארגון החדש.

בהתאם למודל זה תהליך העבודה בארגון כולל  4 שלבים:

 1. ניתוח תהליכי ליבה.
 2. ניתוח תפקידי ליבה.
 3. נגזרות התהליך למבנה הארגוני.
 4. נגזרות התהליך לתמהיל כוח האדם בארגון.

היועץ הארגוני מציע למעשה ראיה חדשה להתייחסות לתהליכי עבודה בארגון. ראיה שמתעלמת מהמבנה הארגוני הקיים [היררכית התפקידים] ומתמקד באפיון התהליכים יוצרי הערך בארגון. תהליכים שחותכים את המבנה הארגוני לאורכו ולרוחבו ושהנם חיוניים לקיום הארגון ולעמידתו ביעדים שהציב לעצמו. כך מתקבלת תמונה ארגונית חדשה אשר מבטאת נאמנה את פעילות הארגון ותוצריו.

מתוך תהליכי הליבה הללו מזוהים ומאופיינים תפקידי הליבה – הפונקציות הקריטיות שמשרתות את התהליכים יוצרי הערך. מכלול תפקידי הליבה מרוכז לכדי ספר תפקידי הליבה, שמהווה למעשה גוף מידע שמאפשר לארגון לקבל החלטות בכל הנוגע לניהול המשאב האנושי בארגון, ולהתאמת כוח האדם כך שיענה באופן האופטימלי על צרכי הארגון, ויסייע בהשגת מטרותיו האסטרטגיות תוך שיפור מירבי בתפוקות וברווחים.

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.